เกี่ยวกับหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

หน้าที่รับผิดชอบ...

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-12-27  |   ข่าววันที่: 2017-01-01  |  504 ครั้ง


บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐