กิจกรรม กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-21  |   ข่าววันที่: 2019-01-15  |  309 ครั้ง
ประชุมสรุปผลมาตรการการปิดอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-21  |   ข่าววันที่: 2019-01-19  |  218 ครั้ง

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,190)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (1,004) @fisheries.. (901) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (895) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (818) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (761) @Dof.. (748) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (722) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (712) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (667)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900