ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-21  |   ข่าววันที่: 2019-01-18 |  อ่าน: 274 ครั้ง
 

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,191)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (1,007) @fisheries.. (903) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (896) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (819) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (762) @Dof.. (749) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (727) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (713) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (669)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900