slideshow ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์.. (1,269)  เยี่ยมชมการจัดทำธนาคารปูไข่ของ ชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม.. (947) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (729) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (717) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด.. (598) กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.. (584) ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ให้การต้อนรับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจินียรึง คอนซัลแตนท์ จำกัด .. (582) การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันเบื้องต้น รุ่นที่ 17.. (560) คณะเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (560) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำประจำเดือนสิงหาคม 2562.. (553)