ปล่อยกุ้งก้ามกรามอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ


ปล่อยกุ้งก้ามกราม 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

     42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130    chaiyaphuminland1@yahoo.com   044851513-4   044851654