หน้าหลัก2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,105)  ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (3,946) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (2,456) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,151) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (1,771) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,755) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (1,716) เอกสารเผยแพร่.. (1,701) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,686) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,422) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,412) การบริการ.. (1,296) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,289) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,197) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,147) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,021) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (892) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (830) โครงสร้างบุคลากร.. (783) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (781)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)