พนักงานราชการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (1,591)  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,302) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,237) ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,100) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (963) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (855) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (662) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (556) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (555) กิจกรรมต่าง ๆ.. (508) เอกสารเผยแพร่.. (501) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (488) ทำเนียบผู้บริหาร.. (487) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (449) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (444) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (435) ประกาศ.. (420) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (389) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (348) ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ..... (337)

    Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com