หน้าแรกเข้าหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำของศูนย์ฯ.. (6,549)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกรมประมง.. (4,116) แหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (1,694) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี).. (783) ประวัติศูนย์ฯ.. (752) 2 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาบ้าคลองศก.. (535) 27 มกราคม 2561 นายนพดล จินดาพันธ์.. (400) 27 ธันวาคม 2560 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (390) 14 ธันวาคม 2560 ปล่อยปลาเขื่อนรัชชประภา.. (343) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5(สุราษฎร์ธานี).. (325) 12 มกราคม 2561 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (317) ปล่อยกุ้งก้ามกราม 300,000 ตัว คลองคราม ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (310) 28 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมกำจัดปลาหมอคางดำ แม่น้ำสวี.. (308) 20 ธันวาคม 2560 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (305) 8 พฤศจิกายน 2560 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (304) 5 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง.. (303) 24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมหารือแนวการดำเนินงานกำจัดปลาหมอคางดำ.. (300) 16-17 มกราคม 2561 ตรวจประเมินฟาร์ม.. (283) 9 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. (275) 14-15 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (274)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 20 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130