ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

  •  Hits 10 อันดับ
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่ (จุดตรวจเรือ ท่ากัลปังหา) หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด