ชาวประมงให้ความร่วมมือเก็บขยะกลับฝั่งอย่างต่อเนื่อง ด่านตรวจประมงคลองใหญ่


ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง อย่างต่อเนื่อง 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!