กิจกรรม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (1,164)  MISS THAILAND 2019.. (993) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (869) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (868) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (859) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (851) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (847) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (826) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (814) รร.หาดใหญ่วิทยา2 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 100,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน.. (812) จัดทำซั้งกอ.. (810) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (785) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (775) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (717) แบนเนอร์.. (337) ประชาสัมพันธ์โครงการ NET FREE SEAS.. (275) เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (154) คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว.. (127) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเครื่องมือทำก.. (41)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280