บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
นายเจริญ โอมณี

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

 79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280