บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
นายเจริญ โอมณี

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 สงขลา
    


นายอนันต์ หมานมานะ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)
    


นายวสวัตติ์ เจริญสิน

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
(ชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

 79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280