บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
นายสิทธิพล เมืองสง

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
(อาวุโส)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

 79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280