บุคลากร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

นายจิตต์กร เรืองกูล

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา
(อาวุโส)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

 79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280    Pat_sk01@hotmail.com   074-331442   074-331442   แฟนเพจ