งานเสวนาโครงการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา


งานเสวนาโครงการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 มีนาคม 2564 นำโดย นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกรมประมงในจังหวัดสงขลา ร่วมจัดงานเสวนาโครงการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งมีหน่วยงานราชการ และกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 สงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน ซึ่งนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ข้าราชการ และพี่น้องชาวประมงจาก15 ชุมชนในพื้นที่  จำนวนกว่า 500 คน ให้การต้อนรับ และได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว พร้อมมอบเงินสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่น ณ หาดจันทร์สว่าง (หาดปลาไก่) ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!