ประวัติหน่วยงาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

ประวัติหน่วยงาน...

ประวัติหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-11-24  |   ข่าววันที่: 2016-11-24  |  237 ครั้ง


ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ กรมประมง (ปิดอ่าว 61).. (2,504)  ข่าวกิจกรรม 3 การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (558) ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. (529) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563.. (492) ข่าวกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล เขต 1) .. (339) ข่าวกิจกรรม 1 การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (318) ข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงานอื่น.. (307) พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558.. (278) ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (261) ข้อมูลด้านกฎหมาย.. (258) เปิดเผยรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลอง (เอกสารแนบ 14).. (249) ข่าวกิจกรรม บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง.. (243) ประวัติหน่วยงาน.. (237) ข่าวกิจกรรม 7. จัดเวทีการมีส่วนร่วม.. (207) ข่าวกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2562.. (206) ข่าวกิจกรรมมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ฯ ประจำปี 2562.. (192) ยุวประมง ปี 2563.. (167) หน้าก่อนเข้าเว็ป.. (162) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (109) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง.. (26)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

     405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86120