ประวัติหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-11-24  |   ข่าววันที่: 2016-11-24 |  อ่าน: 240 ครั้ง
 

ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ กรมประมง (ปิดอ่าว 61).. (2,634)  ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (574) ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. (551) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563.. (497) ข่าวกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล เขต 1) .. (353) ข่าวกิจกรรม การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน.. (338) ข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงานอื่น.. (313) พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558.. (285) ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (268) ข้อมูลด้านกฎหมาย.. (268) เปิดเผยรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลอง (เอกสารแนบ 14).. (254) ข่าวกิจกรรม บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง.. (252) ประวัติหน่วยงาน.. (240) ข่าวกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2562.. (221) ข่าวกิจกรรม จัดเวทีการมีส่วนร่วม.. (219) ข่าวกิจกรรมมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (208) ยุวประมง ปี 2563.. (193) หน้าก่อนเข้าเว็ป.. (165) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (126) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง.. (35)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

     405 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86120