พื้นที่การแสดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ขั้นตอนการขอรับริการ...

พื้นที่การแสดง

 เผยเเพร่: 2019-01-10  |   ข่าววันที่: 2019-01-10  |  780 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์...

พื้นที่การแสดง

 เผยเเพร่: 2017-05-16  |   ข่าววันที่: 2017-05-16  |  2,761 ครั้งแผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร...

พื้นที่การแสดง

 เผยเเพร่: 2017-04-03  |   ข่าววันที่: 2017-04-03  |  1,035 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000