พื้นที่การแสดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ทำเนียบผู้บริหาร   152   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565   139  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   130  งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทด...  122  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565   95  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565   82  งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    75  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   59  ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   49  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   48

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 14/4 หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000    if_kamphengphet@hotmail.com   055-713473   055-711920   แฟนเพจ