งานวันfield day ศพก.พังโคน 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...


วันที่ 19 พฤษฎาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต 2560 ณ ศพก.พังโคน โดยมีรองผจว.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    sakon_fpo@hotmail.com   042 713664   042 730470   แฟนเพจ