งานวันfield day ศพก.พรรณานิคม 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...


วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประมงจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอพรรณานิคม  จัดนิทรรศการในวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day ) ณ ศพก.พรรณานิคม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    sakon_fpo@hotmail.com   042 713664   042 730470   แฟนเพจ