กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร


กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 

เกษตรทฤษฎีใหม่


วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรม 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหมม่ถวายในหลวง ณ ศาลาเรียนรู้บ้านโนนประดู่ หมู่ 7 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรตำบลเชียงสือ ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ตัวแทนหอการค้าจังหวัดสกลนครและปราชญ์เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมติดตามเยี่ยมเยียนฟาร์มเกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    sakon_fpo@hotmail.com   042 713664   042 730470   แฟนเพจ