มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี 

ข่าวกิจกรรม


ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี  โดยนายโชคชัย  ยศยิ่งบรรลือ  นักวิชาการประมงชำนาญการ ออกมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882ศูนย์) จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) 10 แห่ง และ เกษตรกรเครือข่าย 30 ราย (ศูนย์หลักละ 3 ราย) ให้เป็นแบบการเรียนรู้ด้านประมงในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ของนายปรีชา  ปิยารมย์ -เกษตรกรต้นแบบปรับปรุงคุณภาพมังคุด // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ของนายธีรเชษฐ บำรุงรักษ์ -เกษตรกรต้นแบบการผลิตลองกองคุณภาพ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาดุก
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ของนายอุทัย  ดาวไสว-เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์  //  ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของนายอุดม วรัญญูรัฐ -เกษตรกรต้นแบบปรับปรุงคุณภาพมังคุด // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ของนางสาวทองใส สมศรี -เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ของนายสมศักดิ์ เลขการ -เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ของนายกิติภูมิ พรเจีย -เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ของนายปัญญา หมูคำ -เกษตรกรต้นแบบการผลิตลำไยนอกฤดู // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ของนางสาวอารีรัตน์  พูลปาล -เกษตรกรต้นแบบการปลูกพืชสมุนไพร // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ของนาายสิงไพ จำปาแดง -เกษตรกรต้นแบบการปลูกผักปลอดสารพิษ // ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์_โปรดระมัดระวัง!! การทำประมงในพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วย...  190   จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช...  142  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประม...  118  ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบ...  109  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565   51  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 25...  42  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)    40  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสส...  26  ห้ามเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) >))))'> ปลาเรืองแสง <'...  23  >>>กรมประมงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และประกาศนโยบายการไม่รับ...  18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo-junburi@dof.in.th   039327035   039311515   แฟนเพจ