ประชาสัมพันธ์_โปรดระมัดระวัง!! การทำประมงในพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม <'((((<

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ประชาสัมพันธ์_โปรดระมัดระวัง!! การทำประมงในพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม <'((((< ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าประมงเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (Marine Mammal Protection Act: MMPA) ซึ่งใช้บังคับกับการนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายดังกล่าว เพื่อประเมินกฎระเบียบข้อบังคับการทำการประมงเชิงพาณิชย์ของประเทศที่ส่งสินค้าประมงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเพียงพอที่จะป้องกันผลกระทบจากการทำประมงไม่ให้เกิดการตายหรือบาดเจ็บรุนแรง ของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วาฬ โลมา พะยูน เป็นต้น หากมีมาตรการไม่เพียงพอ และเป็นการทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ประเทศดังกล่าวอาจเข้าข่ายเสี่ยงต่อการถูกห้ามนำเข้าสินค้าประมงที่ได้จากประเทศนั้น ๆ ซึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน พบมีสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เข้ามาเกยตื้น บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากการตรวจพิสูจน์พบว่าส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือประมง

กองตรวจการประมง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยการให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ชาวประมง หรือประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อให้ชาวประมงเกิดความตระหนักรับรู้ และหลีกเลี่ยงการทำการประมงพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งเป็นการรักษาทรัพยากรทางทะเลคงความสมบูรณ์สืบไป

# กรมประมง กองตรวจการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์_โปรดระมัดระวัง!! การทำประมงในพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วย...  188   จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช...  137  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประม...  116  ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบ...  108  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565   43  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 25...  42  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)    38  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสส...  26  ห้ามเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) >))))'> ปลาเรืองแสง <'...  23  >>>กรมประมงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และประกาศนโยบายการไม่รับ...  17


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo-junburi@dof.in.th   039327035   039311515   แฟนเพจ