>>> สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2565-2566 <<<

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


>>> สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2565-2566 <<< 

ข่าวกิจกรรม


***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่***

??สำนักงานประมงอำเภอเมืองจันทบุรี 066-0973609

??สำนักงานประมงอำเภอขลุง 066-0973610

??สำนักงานประมงอำเภอท่าใหม่ 066-0973611

??สำนักงานประมงอำเภอแหลมสิงห์ 066-0973612

??สำนักงานประมงอำเภอนายายอาม 066-0973613

.......................................................................................................................................................

ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/011/T_0028.PDF
.......................................................................................................................................................

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต

ทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/011/T_0023.PDF

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์...  246   >>> สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย...  209  ??ประชาสัมพันธ์ เตรียมการสำหรับผู้เลี้ยงหรือครอบครอง    204  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะก...  195  ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัดจันทบุรี   160  แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564 เพื่อจัดทำหนังสือคนประจำเรือ...  144  >>>ประชาสัมพันธ์ ... เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย!!!!<<<   85  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดสะพานท่าเทียบเรือประมง ต.คลองขุด อ.ท่าใ...  75  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  74  ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คำนวณ ณ วันที่...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo-junburi@dof.in.th   039327035   039311515   แฟนเพจ