ข้อมูลด้านการประมง ตัวชี้วัดรอบ2/2564 จังหวัดจันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลด้านการประมง ตัวชี้วัดรอบ2/2564 จังหวัดจันทบุรี 

หน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |   ข่าววันที่: 2021-08-04 |  อ่าน: 204 ครั้ง
 

>>>ข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ปี 2564<<<

 

จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

  วันที่  5  สิงหาคม  2564

อำเภอ

ประเภทฟาร์มเลี้ยง

ยังชีพ

พาณิชย์

จำนวน (ฟาร์ม)

พื้นที่ (ไร่)

จำนวน (ฟาร์ม)

พื้นที่ (ไร่)

เมืองจันทบุรี

5

27

142

2,304

ขลุง

22

73

79

2,842

แหลมสิงห์

1

1.50

541

11,095

ท่าใหม่

6

9

446

7,397

นายายอาม

20

32

205

3,226

เขาคิชฌกูฏ

0

0

1

0.5

แก่งหางแมว

0

0

1

0.25

มะขาม

21

224

2

3.75

โป่งน้ำร้อน

0

0

0

0

สอยดาว

1

1

0

0

รวม

76

367.50

1,417

26,868.50

รวมทั้งสิ้น  1,493 ฟาร์ม         27,236.00 ไร่

 

 

 

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

  วันที่  5  สิงหาคม  2564

อำเภอ

ประเภทการขึ้นทะเบียน

จำนวนโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์น้ำ

จำนวนผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ

จำนวนพ่อค้า

คนกลาง ผู้รวบรวม แพปลา

จำนวนสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น

จำนวนสถานประกอบการห้องเย็น

จำนวนสถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง

จำนวนโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

จำนวนผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ

จำนวนผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอื่นๆ

จำนวนผู้ประกอบการด้านกีฬาและสันทนาการ

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

จำนวน (ราย)

เมืองจันทบุรี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ขลุง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

แหลมสิงห์

0

0

24

1

0

3

0

0

0

0

ท่าใหม่

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

นายายอาม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เขาคิชฌกูฏ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

แก่งหางแมว

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

มะขาม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

โป่งน้ำร้อน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

สอยดาว

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

0

0

24

1

0

3

0

0

0

0

 

 

ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่  4 สิงหาคม 2564

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองจันทบุรี

251

ขลุง

356

แหลมสิงห์

376

ท่าใหม่

486

นายายอาม

152

รวม

1,621

 

 

ข้อมูลเรือประมง

สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่  4  สิงหาคม  2564

ประเภทเรือ

จำนวน (ลำ)

เรือประมงพื้นบ้าน

2,873

เรือประมงพาณิชย์

136

รวมเรือประมงทั้งหมด

3,009

 

 

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ จังหวัดจันทบุรี

อำเภอ

แหล่งน้ำจืด

แหล่งน้ำปิด

จำนวน (แหล่ง)

พื้นที่ (ไร่)

จำนวน (แหล่ง)

พื้นที่ (ไร่)

สอยดาว

24

210

61

955

ขลุง

58

866.95

60

6,916.95

แหลมสิงห์

1

1

1

1

มะขาม

41

1,421

43

1,421

โป่งน้ำร้อน

18

892

31

1,025.50

รวม

142

3,390.95

196

10,319.45

 

แหล่งน้ำจืด  https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200227120001_1_file.pdf

แหล่งน้ำปิด  https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200227120018_1_file.pdf

 

 

ข้อมูลท่าเทียบเรือ จังหวัดจันทบุรี

อำเภอ

ท่าเทียบเรือในจังหวัดจันทบุรี

สะพานท่าเทียบเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

จำนวน (แห่ง)

จำนวน (แห่ง)

เมืองจันทบุรี

 -

1

ท่าใหม่

35

5

แหลมสิงห์

8

4

ขลุง

 -

1

นายายอาม

 -

3

รวม

43

14

 

ท่าเทียบเรือในจังหวัดจันทบุรี  https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200227110400_1_file.pdf

สะพานท่าเทียบเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210805113755_1_file.pdf

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092