ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |   ข่าววันที่: 2021-07-30 |  อ่าน: 276 ครั้ง
 

ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อดังกล่าว ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนาวนมากในหลายพื้นที่ภายในประเทศ และเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ 2200/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

                   สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยจะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ด้วยตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีจึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการอย่างเคร่งครัด

 Tags