ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อดังกล่าว ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนาวนมากในหลายพื้นที่ภายในประเทศ และเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ 2200/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

                   สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยจะดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ด้วยตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีจึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช...  199   ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565   83  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)    67  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 25...  60  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสส...  47  ห้ามเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) >))))'> ปลาเรืองแสง <'...  43  ร่วมบูรณาการประชาสัมพันธ์ชี้แจงกฎหมายประมง แรงงานประมง และเรือประมงพื้นบ้าน ตาม ...  35  ออกหน่วยให้บริการด้านประมง ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ...  32  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน มกราคม 2566   32  >>>กรมประมงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และประกาศนโยบายการไม่รับ...  30


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo_chanthaburi@fisheries.go.th   039327035   039311515   แฟนเพจ