ประกาศจังหวัดจันทบุรีเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จำนวน 118 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ประกาศจังหวัดจันทบุรีเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จำนวน 118 รายการ 

ข่าวกิจกรรม


ด้วยจังหวัดจันทบุรี ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จำนวน 118 รายการ  โดยจะทำการขายทอดตลาดแบบเหมารวม รูปแบบการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสภาพพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอ 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-311515 หรือ
039-327035

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์...  180   >>> สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย...  158  ??ประชาสัมพันธ์ เตรียมการสำหรับผู้เลี้ยงหรือครอบครอง    158  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะก...  150  ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัดจันทบุรี   116  เชิญชวนจัดกระเช้าสินค้าประมงพื้นบ้านจากทะเลไทย   114  แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564 เพื่อจัดทำหนังสือคนประจำเรือ...  110  >>>ประชาสัมพันธ์ ... เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย!!!!<<<   56  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  35

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo-junburi@dof.in.th   039327035   039311515   แฟนเพจ