ประกาศจังหวัดจันทบุรีเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จำนวน 118 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ประกาศจังหวัดจันทบุรีเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จำนวน 118 รายการ 

ข่าวกิจกรรม


ด้วยจังหวัดจันทบุรี ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จำนวน 118 รายการ  โดยจะทำการขายทอดตลาดแบบเหมารวม รูปแบบการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสภาพพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอ 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-311515 หรือ
039-327035

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช...  192   ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565   80  ๙ ธันวาคม...วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)    63  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 25...  57  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสส...  43  ห้ามเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) >))))'> ปลาเรืองแสง <'...  40  ปฏิทินราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม (ปากบ่อ) จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน มกราคม 2566   29  >>>กรมประมงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมประมง และประกาศนโยบายการไม่รับ...  28  ออกหน่วยให้บริการด้านประมง ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ...  28  ร่วมบูรณาการประชาสัมพันธ์ชี้แจงกฎหมายประมง แรงงานประมง และเรือประมงพื้นบ้าน ตาม ...  28


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo_chanthaburi@fisheries.go.th   039327035   039311515   แฟนเพจ