ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-25  |   ข่าววันที่: 2020-12-22 |  อ่าน: 46 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวศิริพร วุทธาคง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสามารถ คงกุล ประมงอำเภอขุนยวม นายวิสูตร รัตนสิงห์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายชวา มีเอกภาพ นักวิชาการประมง ร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชนาธิป เสมเเย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งภายในงานได้ให้บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แนะนำการวิธีการป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวแก่ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ ฯลฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,201)  หน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.. (792) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ "ปลานิลของพ่อ".. (771) ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประจำปี 2560.. (736) สัตว์น้ำประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (689) ประวัติสำนักงาน.. (675) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (606) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (581) แบบเนอร์.. (555) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (536) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (511) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (500) ประชุมประชาคมภายใต้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง.. (477) อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง .. (471) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (417) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่.. (415) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (403) ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (403) ตรวจติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (402) ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (394)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000