โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-13  |   ข่าววันที่: 2020-05-08 |  อ่าน: 167 ครั้ง
 

เมื่อวันที่่ 8 พฤษภาคม 2563 นางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวัทธกร ปัญญา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายสุรพล นันตาคำ เจ้าหน้าที่ประมง? ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต อาหาร และพันธุ์สัตว์น้ำ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2563? ณ โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านสล่าเชียงตอง ม. 6 ต.เสาหิน อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,213)  หน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.. (826) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ "ปลานิลของพ่อ".. (787) ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประจำปี 2560.. (756) สัตว์น้ำประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (745) ประวัติสำนักงาน.. (711) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (622) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (605) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (582) แบบเนอร์.. (574) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (530) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (515) ประชุมประชาคมภายใต้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง.. (490) อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง .. (489) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่.. (435) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (431) ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (418) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (414) ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (412) ตรวจติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000