ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-11  |   ข่าววันที่: 2020-03-11 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

          วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 พร้อมด้วยนางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายวีร์ กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 และ 17 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งในการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1, ติดตามการรายงานผล เหตุการณ์และสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร หรือภัยพิบัติด้านการเกษตร, ติดตามการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังใหม่ ชั้น 2 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          ต่อมาเวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15 ได้ประชุมรับฟังการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ พร้อมให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,071)  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ "ปลานิลของพ่อ".. (645) ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประจำปี 2560.. (535) หน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.. (498) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (457) ประวัติสำนักงาน.. (421) แบบเนอร์.. (410) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (397) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (385) ประชุมประชาคมภายใต้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง.. (374) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (361) อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง .. (352) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (324) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่.. (311) ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (302) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (299) ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (299) ตรวจติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (297) มอบปัจจัยโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (290) ประกาศ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยธรมชาติ (อุทกภัย) ปี พ.ศ. 2560.. (267)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000