ผู้ที่ต้องมาแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ที่ต้องมาแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-10-10  |   ข่าววันที่: 2018-10-10 |  อ่าน: 133 ครั้ง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์...
***ผู้ที่ต้องมาแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว
กรมประมงได้เปิดให้มีการรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
***การแจ้งการครอบครอง ให้แจ้ง ณ ท้องที่ที่ครอบครอง ดังต่อไปนี้
๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒ ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สำนักงานประมงจังหวัดแห่งท้องที่นั้น
๓ แจ้งทางไปรษณีย์โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบการแจ้งการครอบครอง สป. ๒๗ มายังสถานที่ที่ระบุไว้ใน ๕.๑ หรือ ๕.๒ แล้วแต่กรณี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,046)  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ "ปลานิลของพ่อ".. (610) ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประจำปี 2560.. (498) หน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.. (427) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (424) แบบเนอร์.. (368) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (364) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (355) ประวัติสำนักงาน.. (349) ประชุมประชาคมภายใต้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง.. (341) อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง .. (321) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (306) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (301) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่.. (286) ตรวจติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (275) ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (275) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (271) ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (265) มอบปัจจัยโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (261) ประกาศ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยธรมชาติ (อุทกภัย) ปี พ.ศ. 2560.. (244)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000