ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) ประจำปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวศิริพร วุทธาคง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวชิระ ศรีอ่ำ ประมงอำเภอปาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีมาตรฐานสินค้าเกษตร (จีเอพี มกษฺ) ณ บ้านเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์...  172   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มาจำหน่ายผ่านระบบออน...  99  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื...  97  "ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประชุมรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน...  96  "สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ...  95  ลงพื้นที่ติดตาม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  81  ้ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ...  79  ประชาสัมพันธ์งบทดลองเดือน ธันวาคม 2564   75  ร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000    fpo-maehongson@dof.in.th   053-611346   053-611346   แฟนเพจ