ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนตามพระราชเสาวนีย์ บ้านแม่ส่วยอู)

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนตามพระราชเสาวนีย์ บ้านแม่ส่วยอู) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางวนิดา  ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายวัทธิกร  ปัญญา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายพัฒนา  คีรีอร่ามรัศมี ประมงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และนายอิทธิไกร  แสงโชติ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก พร้อมทั้งมอบพลาสติกปูบ่อ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนตามพระราชเสาวนีย์ บ้านแม่ส่วยอู หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์...  172   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มาจำหน่ายผ่านระบบออน...  99  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื...  97  "ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประชุมรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน...  96  "สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ...  95  ลงพื้นที่ติดตาม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...  81  ้ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ...  79  ประชาสัมพันธ์งบทดลองเดือน ธันวาคม 2564   75  ร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000    fpo-maehongson@dof.in.th   053-611346   053-611346   แฟนเพจ