วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดีผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)เป็นประธานที่ประชุม...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดีผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)เป็นประธานที่ประชุม... วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดีผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ได้จัดประชุมพูดคุยและทบทวนความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรือประมง และผู้ควบคุมเรือประมง ในเรืองการเขียนสมุดบันทึกการทำประมง การคาดคะเนน้ำหนักสัตว์น้ำกลางทะเลเพื่อไม่ให้เกินกว่าที่กำหนด และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง GPS เรื่องแนวเขตชายฝั่ง เขตห้ามทำการประมง ต่างๆ และได้กำหนดพิกัดลงบนเครื่อง GPS ในเรือประมง ตลอดจนแนะนำผู้ประกอบการเรือประมงให้สามารถใช้ แอพลิเคชั่น Fisheries touch เพื่อที่สามารถตรวจสอบและติดตามเรือประมงของตัวเองได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ