"ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม" ในช่วงวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง สุราษฏร์ธานี  ขนอม ธรรมราช ปากพนัง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การรับรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับชาวประมงโดยเฉพาะผู้ควบคุมเรือประมง ในเรื่องตัวเลขพิกัดทางภูมิศาสตร์ แผนที่เดินเรือ ระบบติดตามเรือ (VMS) การนำทาง การกำหนดพิกัดพื้นที่หวงห้ามของเครื่อง GPS ในเรือประมง......

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


"ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม" ในช่วงวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง สุราษฏร์ธานี  ขนอม ธรรมราช ปากพนัง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การรับรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับชาวประมงโดยเฉพาะผู้ควบคุมเรือประมง ในเรื่องตัวเลขพิกัดทางภูมิศาสตร์ แผนที่เดินเรือ ระบบติดตามเรือ (VMS) การนำทาง การกำหนดพิกัดพื้นที่หวงห้ามของเครื่อง GPS ในเรือประมง...... "ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม" ในช่วงวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง สุราษฏร์ธานี  ขนอม ธรรมราช ปากพนัง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การรับรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับชาวประมงโดยเฉพาะผู้ควบคุมเรือประมง ในเรื่องตัวเลขพิกัดทางภูมิศาสตร์ แผนที่เดินเรือ ระบบติดตามเรือ (VMS) การนำทาง การกำหนดพิกัดพื้นที่หวงห้ามของเครื่อง GPS ในเรือประมง บริเวณพื้นที่ห้วงห้ามทำการประมง โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์แบบเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตัวต่อตัว แสดงสาธิต แนะนำ และทวนสอบความเข้าใจกันในเรือประมง เพื่อให้ชาวประมงนำความรู้ ข้อมูล หรือตัวเลขพิกัดที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปกำหนดในเส้นทางการเดินเรือและการทำการประมงเพื่อป้องกันการทำการประมงที่ล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่หวงห้าม ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้ชาวประมง โดยเฉพาะเจ้าของเรือเข้ามาใช้งานระบบ fisheries touch เพื่อติดตาม ดูเส้นทางการเดินเรือและพฤติกรรมในการทำการประมงได้ด้วยตนเอง นับเป็นการยกระดับมาตรฐานชาวประมงก้าวสู่ smart vessel ในอนาคตอันใกล้นี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ