"ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม" ในช่วงวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง สุราษฏร์ธานี  ขนอม ธรรมราช ปากพนัง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การรับรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับชาวประมงโดยเฉพาะผู้ควบคุมเรือประมง ในเรื่องตัวเลขพิกัดทางภูมิศาสตร์ แผนที่เดินเรือ ระบบติดตามเรือ (VMS) การนำทาง การกำหนดพิกัดพื้นที่หวงห้ามของเครื่อง GPS ในเรือประมง......

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

"ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม" ในช่วงวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง สุราษฏร์ธานี  ขนอม ธรรมราช ปากพนัง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การรับรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับชาวประมงโดยเฉพาะผู้ควบคุมเรือประมง ในเรื่องตัวเลขพิกัดทางภูมิศาสตร์ แผนที่เดินเรือ ระบบติดตามเรือ (VMS) การนำทาง การกำหนดพิกัดพื้นที่หวงห้ามของเครื่อง GPS ในเรือประมง...... 

จดหมายข่าว

 เผยเเพร่: 2020-05-30  |   ข่าววันที่: 2563-06-05 |  อ่าน: 464 ครั้ง
 

"ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม" ในช่วงวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง สุราษฏร์ธานี  ขนอม ธรรมราช ปากพนัง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ การรับรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กับชาวประมงโดยเฉพาะผู้ควบคุมเรือประมง ในเรื่องตัวเลขพิกัดทางภูมิศาสตร์ แผนที่เดินเรือ ระบบติดตามเรือ (VMS) การนำทาง การกำหนดพิกัดพื้นที่หวงห้ามของเครื่อง GPS ในเรือประมง บริเวณพื้นที่ห้วงห้ามทำการประมง โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์แบบเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตัวต่อตัว แสดงสาธิต แนะนำ และทวนสอบความเข้าใจกันในเรือประมง เพื่อให้ชาวประมงนำความรู้ ข้อมูล หรือตัวเลขพิกัดที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปกำหนดในเส้นทางการเดินเรือและการทำการประมงเพื่อป้องกันการทำการประมงที่ล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่หวงห้าม ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้ชาวประมง โดยเฉพาะเจ้าของเรือเข้ามาใช้งานระบบ fisheries touch เพื่อติดตาม ดูเส้นทางการเดินเรือและพฤติกรรมในการทำการประมงได้ด้วยตนเอง นับเป็นการยกระดับมาตรฐานชาวประมงก้าวสู่ smart vessel ในอนาคตอันใกล้นี้

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000