วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานที่ประชุม ทีมสหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงหน้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา ครั้งที่ 3 / 2563 ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานที่ประชุม ทีมสหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงหน้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา ครั้งที่ 3 / 2563 ... วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานที่ประชุม ทีมสหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงหน้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา ครั้งที่ 3 / 2563 ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา โดยมีเนื้อหาสำคัญเรื่องการตรวจเรือตามแนวทางการตรวจเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทบทวน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (การเพิกถอนคำสั่งกักเรือ) และ การสั่งตรวจเรือกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ และค้นหาไม่พบ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานที่ประชุม ทีมสหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงหน้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา ครั้งที่ 3 / 2563 ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา โดยมีเนื้อหาสำคัญเรื่องการตรวจเรือตามแนวทางการตรวจเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทบทวน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (การเพิกถอนคำสั่งกักเรือ) และ การสั่งตรวจเรือกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ และค้นหาไม่พบ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000        songkhla.pipo2015@gmail.com   074321142   074440899   แฟนเพจ