วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานที่ประชุม ทีมสหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงหน้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา ครั้งที่ 3 / 2563 ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานที่ประชุม ทีมสหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงหน้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา ครั้งที่ 3 / 2563 ... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |   ข่าววันที่: 2020-05-14 |  อ่าน: 688 ครั้ง
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานที่ประชุม ทีมสหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงหน้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา ครั้งที่ 3 / 2563 ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา โดยมีเนื้อหาสำคัญเรื่องการตรวจเรือตามแนวทางการตรวจเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทบทวน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (การเพิกถอนคำสั่งกักเรือ) และ การสั่งตรวจเรือกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ และค้นหาไม่พบ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นประธานที่ประชุม ทีมสหวิชาชีพชุดตรวจเรือประมงหน้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา ครั้งที่ 3 / 2563 ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา โดยมีเนื้อหาสำคัญเรื่องการตรวจเรือตามแนวทางการตรวจเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทบทวน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (การเพิกถอนคำสั่งกักเรือ) และ การสั่งตรวจเรือกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ และค้นหาไม่พบ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000