ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Flying Inspection Team : FIT) ตามคำสั่ง ศรชล. โดยมีนาวาเอกดรณ์ ทิพนันท์ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพจาก กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานเอกชนจาก (NGO)....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Flying Inspection Team : FIT) ตามคำสั่ง ศรชล. โดยมีนาวาเอกดรณ์ ทิพนันท์ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพจาก กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานเอกชนจาก (NGO).... 

ประชาสัมพันธ์


ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Flying Inspection Team : FIT) ตามคำสั่ง ศรชล. โดยมีนาวาเอกดรณ์ ทิพนันท์ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพจาก กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานเอกชนจาก (NGO) เข้าตรวจประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง, คุระบุรี, พังงา และภูเก็ต โดยมีนายทหารประสานความมั่นคงจังหวัด ร่วมสังเกตการณ์ มีหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ประจำชุดสหวิชาชีพ ทั้ง 4 ศูนย์ รับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และเดินทางไปตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือประมง ณ สะพานปลา/ท่าเทียบเรือในพื้นที่ ผลการประเมินเบื้องต้นทุก ศจร.ยังคงปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน และมีหลายส่วนที่พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ เช่น การแต่งกายของชุดตรวจ รูปแบบการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงาน ทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อชาวประมงระหว่างการตรวจเป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!