วันที่ 8 เมษยน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เขต 2 (สงขลา) ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานท่าน สรรเพชญ บุญญามณี ให้บริการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 ภายใต้คำขวัญ "คนสงขลาต้องปลอดภัย" ณ บริเวณรอบๆ และพื้นที่ภายใน ที่ทำการของศูนย์ ฯ และ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 8 เมษยน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เขต 2 (สงขลา) ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานท่าน สรรเพชญ บุญญามณี ให้บริการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 ภายใต้คำขวัญ "คนสงขลาต้องปลอดภัย" ณ บริเวณรอบๆ และพื้นที่ภายใน ที่ทำการของศูนย์ ฯ และ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ... 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-10  |   ข่าววันที่: 2020-04-09 |  อ่าน: 461 ครั้ง
 

วันที่ 8 เมษยน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เขต 2 (สงขลา) ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานท่าน สรรเพชญ บุญญามณี ให้บริการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 ภายใต้คำขวัญ "คนสงขลาต้องปลอดภัย" ณ บริเวณรอบๆ และพื้นที่ภายใน ที่ทำการของศูนย์ ฯ และ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา โดยการฉีดพ่นครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตราการสาธารณสุขที่เน้นการป้องกัน นอกจากนี้ศูนย์ ฯ ยังแล้วยังมีมาตรการอื่นๆควบคู่กันไป เช่น บุคลากรทุกคนรวมถึงผู้มาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัย มี เจลสำหรับล้างมือ ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี แล้วเราจะผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกันนะครับ

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000