วันที่ 8 เมษยน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เขต 2 (สงขลา) ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานท่าน สรรเพชญ บุญญามณี ให้บริการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 ภายใต้คำขวัญ "คนสงขลาต้องปลอดภัย" ณ บริเวณรอบๆ และพื้นที่ภายใน ที่ทำการของศูนย์ ฯ และ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 8 เมษยน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เขต 2 (สงขลา) ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานท่าน สรรเพชญ บุญญามณี ให้บริการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 ภายใต้คำขวัญ "คนสงขลาต้องปลอดภัย" ณ บริเวณรอบๆ และพื้นที่ภายใน ที่ทำการของศูนย์ ฯ และ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ... 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 เมษยน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เขต 2 (สงขลา) ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานท่าน สรรเพชญ บุญญามณี ให้บริการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 ภายใต้คำขวัญ "คนสงขลาต้องปลอดภัย" ณ บริเวณรอบๆ และพื้นที่ภายใน ที่ทำการของศูนย์ ฯ และ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา โดยการฉีดพ่นครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตราการสาธารณสุขที่เน้นการป้องกัน นอกจากนี้ศูนย์ ฯ ยังแล้วยังมีมาตรการอื่นๆควบคู่กันไป เช่น บุคลากรทุกคนรวมถึงผู้มาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัย มี เจลสำหรับล้างมือ ฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี แล้วเราจะผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกันนะครับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!