ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Flying Inspection Team : FIT) ชุดที่ 5 ตามคำสั่ง ศรชล.

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Flying Inspection Team : FIT) ชุดที่ 5 ตามคำสั่ง ศรชล. 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-13  |   ข่าววันที่: 2020-03-13 |  อ่าน: 275 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในฐานะคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Flying Inspection Team : FIT) ชุดที่ 5 ตามคำสั่ง ศรชล. โดยมีนาวาเอกสหพล ประเสริฐธีระพงศ์ รองผอ.กปร.สกค.ยก.ทร. เป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพจาก  กรมเจ้าท่า  กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานเอกชนจาก ISM NGO (IJM) เข้าตรวจประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง, นครศรีธรรมราช, ขนอม และสุราษฏร์ธานี  โดยมีรองผอ.ศรชล.จังหวัด ร่วมสังเกตการณ์ มีหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ประจำชุดสหวิชาชีพ ทั้ง 4 ศูนย์ รับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และเดินทางไปตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือประมง ณ สะพานปลา/ท่าเทียบเรือในพื้นที่ ผลการประเมินเบื้องต้นทุก ศจร.ยังคงปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน และมีหลายส่วนที่พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ เช่น การแต่งกายของชุดตรวจ รูปแบบการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงาน ทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ เป็นต้น

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000