วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้ต้อนรับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง Flying Inspection (FIT) โดยมีนายวิรัตน์ สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยทีมตรวจประเมินจาก กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้ต้อนรับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง Flying Inspection (FIT) โดยมีนายวิรัตน์ สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยทีมตรวจประเมินจาก กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง... 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้ต้อนรับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง Flying Inspection (FIT) โดยมีนายวิรัตน์ สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยทีมตรวจประเมินจาก กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เดินทางมาตรวจประมเมินการปฏิบัติงาน ของชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา อำเภอเมืองสงขลา การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ได้ประชุมร่วมกันเพื่อเสนอแนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานไปด้วยด้วยกันให้ดีและรักษามาตรฐานต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!