วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้ต้อนรับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง Flying Inspection (FIT) โดยมีนายวิรัตน์ สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยทีมตรวจประเมินจาก กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้ต้อนรับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง Flying Inspection (FIT) โดยมีนายวิรัตน์ สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยทีมตรวจประเมินจาก กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง... 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-09  |   ข่าววันที่: 2020-03-09 |  อ่าน: 336 ครั้ง
 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้ต้อนรับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง Flying Inspection (FIT) โดยมีนายวิรัตน์ สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยทีมตรวจประเมินจาก กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เดินทางมาตรวจประมเมินการปฏิบัติงาน ของชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา อำเภอเมืองสงขลา การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ได้ประชุมร่วมกันเพื่อเสนอแนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานไปด้วยด้วยกันให้ดีและรักษามาตรฐานต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000