ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. พล.ร.ท. กิตติโสภณ โตสมบัติ ผช.เลขาธิการ ศรชล. ได้เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่กับชาวประมง ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา มี น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ศจร. เขต 2 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับ โดย พล.ร.ท. กิตติโสภณ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. พล.ร.ท. กิตติโสภณ โตสมบัติ ผช.เลขาธิการ ศรชล. ได้เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่กับชาวประมง ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา มี น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ศจร. เขต 2 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับ โดย พล.ร.ท. กิตติโสภณ... 

ข่าวกิจกรรม


ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. พล.ร.ท. กิตติโสภณ โตสมบัติ ผช.เลขาธิการ ศรชล. ได้เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่กับชาวประมง ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา มี น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ศจร. เขต 2 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับ โดย พล.ร.ท. กิตติโสภณ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมาย หาแนวทางการปฏิบัติสำหรับเรือล็อกตรึงพังงา และสอบถามถึงปัญหาราคาสัตว์น้ำในพื้นที่ สัตว์น้ำที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และปริมาณสัตว์น้ำที่เรือประมงจับได้ สุดท้ายได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!