ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. พล.ร.ท. กิตติโสภณ โตสมบัติ ผช.เลขาธิการ ศรชล. ได้เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่กับชาวประมง ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา มี น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ศจร. เขต 2 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับ โดย พล.ร.ท. กิตติโสภณ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. พล.ร.ท. กิตติโสภณ โตสมบัติ ผช.เลขาธิการ ศรชล. ได้เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่กับชาวประมง ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา มี น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ศจร. เขต 2 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับ โดย พล.ร.ท. กิตติโสภณ... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-09  |   ข่าววันที่: 2020-03-08 |  อ่าน: 607 ครั้ง
 

ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. พล.ร.ท. กิตติโสภณ โตสมบัติ ผช.เลขาธิการ ศรชล. ได้เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่กับชาวประมง ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เมืองสงขลา มี น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ศจร. เขต 2 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับ โดย พล.ร.ท. กิตติโสภณ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมาย หาแนวทางการปฏิบัติสำหรับเรือล็อกตรึงพังงา และสอบถามถึงปัญหาราคาสัตว์น้ำในพื้นที่ สัตว์น้ำที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และปริมาณสัตว์น้ำที่เรือประมงจับได้ สุดท้ายได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000