วันที่ 25-26 พ.ค 2560 ผอ.ศจร.เขต 2 (สข.) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนาคม จันทร์แสงทอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือประมง ณ  รร.วัฒนาพาร์ท อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมี ประมงจังหวัตรังเป็นประธานเปิด ผู้เข้าร่วมเจ้าของท่าเทียบเรือประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด จนท.ศจร. ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด 9(สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง) จำนวน 45 คน มีวิทยากรจาก กบร. กตส.สงขลา ศจร. เขต 2 (สงขลา)

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 25-26 พ.ค 2560 ผอ.ศจร.เขต 2 (สข.) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนาคม จันทร์แสงทอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือประมง ณ  รร.วัฒนาพาร์ท อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมี ประมงจังหวัตรังเป็นประธานเปิด ผู้เข้าร่วมเจ้าของท่าเทียบเรือประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด จนท.ศจร. ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด 9(สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง) จำนวน 45 คน มีวิทยากรจาก กบร. กตส.สงขลา ศจร. เขต 2 (สงขลา) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-28  |   ข่าววันที่: 2017-05-26 |  อ่าน: 650 ครั้ง
 

วันที่ 25-26 พ.ค 2560 ผอ.ศจร.เขต 2 (สข.) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนาคม จันทร์แสงทอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือประมง ณ  รร.วัฒนาพาร์ท อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยมี ประมงจังหวัตรังเป็นประธานเปิด ผู้เข้าร่วมเจ้าของท่าเทียบเรือประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด จนท.ศจร. ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด 9(สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง) จำนวน 45 คน มีวิทยากรจาก กบร. กตส.สงขลา ศจร. เขต 2 (สงขลา) มีประเด็นสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นสัมมนา คือปัญหาเรือที่รอตรึงvms เพราะไม่มีวัสดุตรึง ฝากให้ ศจร.เร่งดำเนินการ  ซึ่งได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นที่เข้าใจถึงข้อจำกัด แต่จะเร่งดำเนินการโดยด่วน

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000