เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ นำโดยนายอัลฮัมดี ดือราโซะ นักวิชาการประมง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือ แนะนำการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flag Traceability System) ให้กับผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือที่ยังไม่เคยใช้งานระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานจริง เพื่อการอนุมัติและออกใบ MCPD(ใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ) ในพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือวราศิริ  ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา  โดยทดสอบกับเรือประมงดังนี้

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ นำโดยนายอัลฮัมดี ดือราโซะ นักวิชาการประมง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือ แนะนำการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flag Traceability System) ให้กับผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือที่ยังไม่เคยใช้งานระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานจริง เพื่อการอนุมัติและออกใบ MCPD(ใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ) ในพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือวราศิริ  ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา  โดยทดสอบกับเรือประมงดังนี้ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-26  |   ข่าววันที่: 2017-05-19 |  อ่าน: 470 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ นำโดยนายอัลฮัมดี ดือราโซะ นักวิชาการประมง ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือ แนะนำการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flag Traceability System) ให้กับผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือที่ยังไม่เคยใช้งานระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานจริง เพื่อการอนุมัติและออกใบ MCPD(ใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ) ในพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือวราศิริ  ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา  โดยทดสอบกับเรือประมงดังนี้

1.จอมทะเล 45  เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขึ้นท่าวันที่ 15 พค.60

2. พรหมประเสริฐ 1  เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขึ้นท่าวันที่ 19 พค.60

โดยมีการซื้อขายหมึกกระดองให้แก่บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ดส์

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000