วันที่ 29 พ.ค. 60 ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมว่าที่ ร.ต.ธนาคม จันทร์แสงทอง ไปตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจเรือก่อนออกไปทำการประมง, ดูสถานที่ตั้งอาคารเช่าที่ทำการ และประชุมให้นโยบาย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของ ศจร.นราธิวาส

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 29 พ.ค. 60 ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมว่าที่ ร.ต.ธนาคม จันทร์แสงทอง ไปตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจเรือก่อนออกไปทำการประมง, ดูสถานที่ตั้งอาคารเช่าที่ทำการ และประชุมให้นโยบาย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของ ศจร.นราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-31  |   ข่าววันที่: 2017-05-29 |  อ่าน: 428 ครั้ง
 

วันที่ 29 พ.ค. 60 ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมว่าที่ ร.ต.ธนาคม จันทร์แสงทอง ไปตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจเรือก่อนออกไปทำการประมง, ดูสถานที่ตั้งอาคารเช่าที่ทำการ และประชุมให้นโยบาย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของ ศจร.นราธิวาส พร้อมพบปะพูดคุยกับชาวประมงและผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และขอขื่นชมการปฏิบัติงานของทีม ศจร.นราธิวาส ที่สามารถปฏิบัติทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด(ยกเว้นร้อยละการเบิกจ่าย)ภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่เสี่ยงภัย

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000