วันที่ 30 ม.ค. 63 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้า ศจร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจเรือประมงจำนวน 25 รายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก (PIPO Manual) ซึ่งจัดทำโดยกรมประมงร่วมกับ ศรชล. ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.พ. 63 ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


วันที่ 30 ม.ค. 63 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้า ศจร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจเรือประมงจำนวน 25 รายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก (PIPO Manual) ซึ่งจัดทำโดยกรมประมงร่วมกับ ศรชล. ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.พ. 63 ...  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!