วันที่ 30 ม.ค. 63 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้า ศจร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจเรือประมงจำนวน 25 รายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก (PIPO Manual) ซึ่งจัดทำโดยกรมประมงร่วมกับ ศรชล. ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.พ. 63 ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 30 ม.ค. 63 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุมหัวหน้า ศจร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจเรือประมงจำนวน 25 รายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก (PIPO Manual) ซึ่งจัดทำโดยกรมประมงร่วมกับ ศรชล. ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.พ. 63 ... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-31  |   ข่าววันที่: 2020-01-30 |  อ่าน: 283 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000