วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบปะผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ และแรงงานประมง เพื่อสอบถามปัญหาและชี้แจงประชาสัมพันธ์ระเบียบประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพานิชย์...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบปะผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ และแรงงานประมง เพื่อสอบถามปัญหาและชี้แจงประชาสัมพันธ์ระเบียบประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพานิชย์... 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-04  |   ข่าววันที่: 2020-02-03 |  อ่าน: 553 ครั้ง
 

วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  10.00 - 12.00 น.  นายธีระพงษ์  อภัยภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  พบปะผู้ประกอบการ  ผู้ควบคุมเรือ  และแรงงานประมง  เพื่อสอบถามปัญหาและชี้แจงประชาสัมพันธ์ระเบียบประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพานิชย์  
จากนั้นเวลา 13:00 - 14:30 น. ร่วมกับท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง (นายประเทศ ซอรักษ์) ประมงจังหวัดปัตตานี หน.ศจร.ปัตตานี ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 7 (นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์) รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี  ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี  และร่วมสังเกตุการณ์การตรวจเรือประมงพานิชย์ที่แจ้งออกก่อนออกไปทำการประมง  ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่เพื่อดูแนวทางการบริหารจัดการประมงให้เกิดความยั่งยืน
เวลา 14:30-15:30 น.  
ประชุมชี้แจงชุดตรวจเรือสหวิชาชีพ เกี่ยวกับคู่มือ pipo ฉบับใหม่  เพื่อให้การปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน  ด้วยความถูกต้อง ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี
เวลา 16:30-17:30 น.  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  สอบถามปัญหาและอุปสรรค  พร้อมให้กำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงาน  ณ  จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000