เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ. ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวม 6 คน ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 2...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ. ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวม 6 คน ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 2... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |   ข่าววันที่: 2020-01-23 |  อ่าน: 237 ครั้ง
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผ.อ. ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวม 6 คน ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู จ. สงขลา โดยมีนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชาวประมง สมาคมประมง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ สืบเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว กรมประมงพิจารณาแล้วเห็นว่า สาระสำคัญของความตกลงฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการสากล ทำให้รัฐมีความตระหนักในฐานะรัฐเจ้าของธง ที่ต้องยับยั้งไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงธงเรือโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐต่างๆ และความร่วมมืออื่นๆ ที่สอดคล้องตามหลักปฏิบัติสากล อีกทั้ง กรมประมงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะนำความคิดเห็นที่ได้รับไปวิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000