เมิ่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ร่วมกันบรรยาย ให้ความรู้ และร่วมรับฟังความคิดเห็นประเด็กฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ. ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และประกาศกรมประมง...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

เมิ่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ร่วมกันบรรยาย ให้ความรู้ และร่วมรับฟังความคิดเห็นประเด็กฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ. ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และประกาศกรมประมง... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-26 |  อ่าน: 217 ครั้ง
 

เมิ่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ร่วมกันบรรยาย ให้ความรู้ และร่วมรับฟังความคิดเห็นประเด็กฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ. ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ที่ชาวประมงยังไม่เข้าใจ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง พร้อม ตอบข้อซักถามของชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000