เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุม The Terminal Meeting of The JTF6 :  Combating IUU Fishing in Southeast Asia Through Application of Cathch Certification for Internation Trade in Fish and Fishery Products ซึ่งต้องนำเสนอการดำเนินการของประเทศไทยในหัวข้อ Current Status and Initiatives to Combat IUU Fishing ....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุม The Terminal Meeting of The JTF6 :  Combating IUU Fishing in Southeast Asia Through Application of Cathch Certification for Internation Trade in Fish and Fishery Products ซึ่งต้องนำเสนอการดำเนินการของประเทศไทยในหัวข้อ Current Status and Initiatives to Combat IUU Fishing .... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-06  |   ข่าววันที่: 2019-09-05 |  อ่าน: 273 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุม The Terminal Meeting of The JTF6 :  Combating IUU Fishing in Southeast Asia Through Application of Cathch Certification for Internation Trade in Fish and Fishery Products ซึ่งต้องนำเสนอการดำเนินการของประเทศไทยในหัวข้อ Current Status and Initiatives to Combat IUU Fishing and Update on Achievments in the Implementation of the ASEAN Guidelines By AMSs ซึ่งมีผู้แทนประเทศในภูมิภาค ASEAN เข้าร่วมจำนวน 10 ประเทศ ณ Melia Kuala Lumpur Hotel, Malaysia จัดโดย SEAFDEC/MFRDMD ร่วมกับ JTF ทั้งนี้ที่ประชุมได้กล่าวยกย่องประเทศไทยถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาถือเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีในภูมิภาค และได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ VMS ของกรมประมง มาเลย์เซีย ซึ่งเมื่อเทียบในภาพรวมกับของเราแล้วในทุกมิติ   ของเราค่อนข้างทันสมัยกว่า และที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่า MCS ของประเทศ คือต้นแบบของการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา IUU สู่ความยั่งยืน

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000