วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้รับมอบหมายจากนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  ให้เข้าร่วมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต ) และร่วมให้ความรู้ และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมพิจารณาในการปฏิบัติงาน...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้รับมอบหมายจากนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  ให้เข้าร่วมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต ) และร่วมให้ความรู้ และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมพิจารณาในการปฏิบัติงาน... 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-25 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้รับมอบหมายจากนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  ให้เข้าร่วมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต ) และร่วมให้ความรู้ และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมพิจารณาในการปฏิบัติงาน ประเด็นข้อกฎหมายและการตีความ รวมทั้งการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละ ศจร.ในสังกัดเขต 3 (ภูเก็ต ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรังันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้รับมอบหมายจากนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  ให้เข้าร่วมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต ) และร่วมให้ความรู้ และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมพิจารณาในการปฏิบัติงาน ประเด็นข้อกฎหมายและการตีความ รวมทั้งการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละ ศจร.ในสังกัดเขต 3 (ภูเก็ต ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000