วันที่ 22 ก.พ. 61 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้ดำเนินการในกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด ตามแบบ Unit School ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารกรมประมง โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวอาทิตย์ละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมงช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น. และมี หน.กลุ่มผู้รับผิดชอบงานต่างๆหรือผู้ที่ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ สำหรับกิจกรรมเมื่อวาน ให้ความรู้โดยท่าน ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 22 ก.พ. 61 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้ดำเนินการในกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด ตามแบบ Unit School ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารกรมประมง โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวอาทิตย์ละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมงช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น. และมี หน.กลุ่มผู้รับผิดชอบงานต่างๆหรือผู้ที่ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ สำหรับกิจกรรมเมื่อวาน ให้ความรู้โดยท่าน ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-27  |   ข่าววันที่: 2018-02-22 |  อ่าน: 360 ครั้ง
 

วันที่ 22 ก.พ. 61 ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้ดำเนินการในกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด ตามแบบ Unit School ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารกรมประมง โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวอาทิตย์ละ 1 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมงช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น. และมี หน.กลุ่มผู้รับผิดชอบงานต่างๆหรือผู้ที่ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ สำหรับกิจกรรมเมื่อวาน ให้ความรู้โดยท่าน ผอ.ศจร.เขต 2 (สงขลา) ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000