วันที่ 27 - 28 ก.พ. 61 ผอ.ศจร.เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียน พบปะ ประชุมให้ความรู้กับผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอขนอมร่วมกับ ศจร.ขนอม จากนั้นเดินทางต่อไปร่วมตรวจเรือแจ้งเข้าและให้คำแนะนำข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าประจำจุดตรวจเรือส่วนหน้าดอนสัก และประชุมร่วมกับหัวหน้าศจร.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่สุราษฏร์ฯเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด >>>>>

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 27 - 28 ก.พ. 61 ผอ.ศจร.เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียน พบปะ ประชุมให้ความรู้กับผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอขนอมร่วมกับ ศจร.ขนอม จากนั้นเดินทางต่อไปร่วมตรวจเรือแจ้งเข้าและให้คำแนะนำข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าประจำจุดตรวจเรือส่วนหน้าดอนสัก และประชุมร่วมกับหัวหน้าศจร.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่สุราษฏร์ฯเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด >>>>> 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-01  |   ข่าววันที่: 2018-02-28 |  อ่าน: 728 ครั้ง
 

วันที่ 27 - 28 ก.พ. 61 ผอ.ศจร.เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียน พบปะ ประชุมให้ความรู้กับผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอขนอมร่วมกับ ศจร.ขนอม จากนั้นเดินทางต่อไปร่วมตรวจเรือแจ้งเข้าและให้คำแนะนำข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าประจำจุดตรวจเรือส่วนหน้าดอนสัก และประชุมร่วมกับหัวหน้าศจร.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่สุราษฏร์ฯเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรอบ 1/61 ในการนี้ได้ร่วมเข้าตรวจสอบสภาพบ้านพักอาศัยถึงความมีอยู่จริงความเหมาะสมร่วมกับคณะกรรมการตรวจบ้านฯที่ข้าราชการใช้สิทธิ์ในการเบิกในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ ศจร.ขนอม เกาะสมุย และสุราษฎร์ฯ

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000